Pravila o privatnosti

KO SMO MI
Naša web stranica je: www.ballyabio.com

BALLYA se zalaže za zaštitu vaše privatnosti i pruža vam pozitivno iskustvo dok koristite naše web stranice, proizvode ili usluge.

BALLYA zadržava pravo, u bilo koje vrijeme, izmijeniti ovu Politiku privatnosti. Ako napravimo izmjene koje mijenjaju način na koji prikupljamo, koristimo ili dijelimo lične podatke, objavit ćemo te promjene u ovoj politici privatnosti. Ako napravimo bitne promjene u našoj politici privatnosti, obavijestit ćemo vas i putem e -pošte, kao i objavljivanjem obavijesti na našoj web stranici ili slanjem obavijesti putem e -pošte. Trebate povremeno pregledavati ovu Politiku privatnosti kako biste bili u toku s našim najnovijim pravilima i praksama. Primjetit ćemo datum stupanja na snagu najnovije verzije naše Politike privatnosti na kraju ove Politike privatnosti.

1.obim
Ova Politika privatnosti pruža vam upute o vašim pravima i obavezama u vezi s vašim osobnim podacima.
BALLYA's Politika privatnosti (u daljem tekstu: Politika privatnosti) uspostavlja i prenosi ključne principe koji BALLYA slijedi u zaštiti osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Imajte na umu da se neka prava i obveze privatnosti mogu razlikovati na određenim lokacijama u skladu s lokalnim zakonom, u tom slučaju BALLYA će biti u skladu sa lokalnim zakonskim zahtjevima. U mjeri u kojoj je obavijest dana u trenutku preuzimanja sa web stranice ili određenog proizvoda u suprotnosti s ovom Politikom privatnosti, takvo posebno obavještenje ili dodatna izjava o privatnosti će imati kontrolu.

2.Posetioci sajta

Kao i većina operatora web lokacija, BALLYA prikuplja informacije koje ne mogu lično identificirati one vrste koje web preglednici i serveri obično čine dostupnim, kao što su tip pregledača, jezična preferenca, web lokacija koja upućuje i datum i vrijeme svakog zahtjeva posjetitelja. BALLYA's svrha prikupljanja podataka koji ne identificiraju osobnost je bolje razumjeti kako BALLYA's posjetitelji koriste njegovu web stranicu. S vremena na vrijeme, BALLYA može objaviti informacije koje ne mogu lično identificirati u cjelini, npr. objavljivanjem izvještaja o trendovima u korištenju njegove web stranice.

BALLYA takođe prikuplja potencijalno lične podatke kao što su adrese Internet protokola (IP) za prijavljene korisnike i za korisnike koji ostavljaju komentare na blogovima/web lokacijama ballyabio.com. BALLYA otkriva prijavljene IP adrese korisnika i komentatora samo pod istim okolnostima u kojima ih koristi i otkriva podatke koji identificiraju osobno kao što je opisano u nastavku, osim što su IP adrese i adrese e-pošte komentatora vidljive i otkrivene administratorima bloga / web lokacije na kojoj je komentar lijevo.

3. Prikupljanje ličnih podataka
“Osobni podaci” su svi podaci koji se mogu koristiti za identifikaciju pojedinca, a mogu uključivati ​​stvari kao što su vaše ime, fizička adresa, adresa e -pošte, telefonski broj, podaci za prijavu, marketinške postavke, povezanost kompanije ili geografska lokacija. BALLYA može prikupljati lične podatke koji su neophodni u legitimne poslovne svrhe, a koji će vam biti otkriveni u vrijeme prikupljanja. BALLYA će koristiti ove podatke samo u svrhe za koje su prikupljeni. BALLYA takođe može prikupljati lične podatke od pouzdanih izvora trećih strana i angažovati treće strane da prikupljaju lične podatke kako bi nam pomogli. Osigurat ćemo da su treće strane koje koristimo usklađene s propisima EU-SAD o privatnosti.

Jedna od najčešćih metoda prikupljanja osobnih podataka je tijekom podnošenja obrasca ili procesa registracije, uključujući kada korisnik web stranice traži neke informacije, ljubazni bilten, registracija za događaj ili odgovaranje na slične ponude, kao što su uzorci izvještaja, bijeli papire ili dodatne informacije o proizvodu.

U nekim slučajevima, BALLYA i treće strane koje angažiramo mogu automatski prikupljati i objedinjavati podatke pomoću kolačića, web dnevnika, web svjetionika i drugih sličnih aplikacija. Ove se informacije koriste za bolje razumijevanje i poboljšanje upotrebljivosti, performansi i djelotvornosti naših usluga isporuke sadržaja i za pomoć u prilagođivanju sadržaja ili ponuda za vas. Za više informacija pročitajte donji odjeljak „Kolačići“.

4. Svrha i upotreba ličnih podataka
BALLYA može koristiti vaše lične podatke u operativne, pravne, administrativne i druge legitimne svrhe dopuštene važećim zakonom. Neki od načina na koje možemo koristiti lične podatke su:
Pružanje traženih proizvoda ili usluga.
Pružanje informacija o sličnim proizvodima ili događajima.
Analiziranje i praćenje obima upotrebe.
Pružanje prilagođenih informacija o proizvodima i uslugama.
Omogućavanje korisnicima da dobrovoljno učestvuju u pošti ili drugim događajima.
Pružanje ažuriranja usluga proizvoda, informacija i upozorenja.
Slanje komunikacije, uključujući u marketinške ili druge svrhe zadovoljstva kupaca.
Obrada narudžbi i dostavljanje transakcijskih dokumenata.
Za kontaktiranje korisnika radi provjere podataka.

5. Pravo na pristup, ispravljanje i brisanje ličnih podataka
Nastojimo osigurati da su naši podaci o vama pouzdani, tačni i ažurni. Dok lične podatke čuva BALLYA, možete pristupiti svojim ličnim podacima u mjeri u kojoj je to zakonom potrebno za pregled, ažuriranje, ispravljanje netočnosti i, u zavisnosti od slučaja, brisanje takvih ličnih podataka, u skladu s važećim propisima. Na zahtjev upućen dolje navedenom kontaktu, pružit ćemo vam razumni pristup ličnim podacima koje prikupljamo o vama. Budući da su za komunikaciju s vama potrebni osobni podaci - na primjer, vaša adresa e -pošte - mi zadržavamo lične podatke sve dok je vaš račun aktivan. Imat ćete priliku ispraviti, prenijeti, ažurirati, izmijeniti ili izbrisati ove podatke. Također možete ograničiti upotrebu i otkrivanje svojih podataka tako što ćete se odjaviti iz marketinških komunikacija ili nas kontaktirati na dolje navedenu adresu u odjeljku pod nazivom „Podaci za kontakt“ ili slanjem e -pošte na adresu info@ballyabio.com. Imajte na umu da neki podaci mogu ostati u našoj evidenciji čak i nakon što zatražite brisanje vaših podataka, u mjeri u kojoj to dopušta Opća uredba EU o zaštiti podataka 2016/679. Osim toga, mogu postojati ograničenja u količini informacija koje možemo praktično pružiti. Na primjer, možemo ograničiti pristup ličnim podacima gdje bi teret ili trošak pružanja pristupa bio nesrazmjeran rizicima po privatnost pojedinca ili kada bi to kršilo prava drugih.

6. Dijeljenje ličnih podataka
BALLYA može otkriti lične podatke svojim podružnicama i podružnicama.

Mogu postojati slučajevi kada BALLYA može otkriti vaše lične podatke bez da vam pruži izbor kako bi udovoljili zahtjevu koji ste postavili putem proizvoda ili usluga; u skladu sa zakonom ili kao odgovor na sudski nalog, zahtjev vlade ili drugi pravni postupak; štite interese, prava, sigurnost ili imovinu BALLYA ili drugi; štiti od prevara ili u svrhe upravljanja rizikom; ili odgovoriti na negativne treće strane (tj. protivne strane i njihove zastupnike i druge zastupnike) u kontekstu parnice. Osim toga, ako BALLYA prodaje cijelo ili dio svog poslovanja ili vrši prodaju ili prijenos imovine ili je na drugi način uključen u spajanje ili prijenos poslovanja, slažete se da BALLYA može prenijeti vaše lične podatke trećoj strani u sklopu te transakcije.

U svim slučajevima BALLYA zahtijeva od svih nezavisnih trećih strana da tretiraju lične podatke kao povjerljive. BALLYA neće dati vaše osobne podatke trećim stranama u vlastite marketinške svrhe bez vašeg pristanka.

Ako učestvujete u forumu za diskusiju, sobi za ćaskanje ili dajete komentare vezane za BALLYA na društvenim medijima ili nekoj drugoj javnoj platformi, morate biti svjesni da će podaci koje tamo date (tj. vaš javni profil) biti široko dostupni drugima i mogli bi se koristiti za kontaktiranje vas, slanje neželjenih poruka ili u svrhe ni jedno ni drugo BALLYA niti imate kontrolu nad. Također, imajte na umu da forumi društvenih medija i sobe za razgovor nisu pod kontrolom BALLYA može imati dodatna pravila i uslove. BALLYA nije odgovoran za osobne podatke ili bilo koje druge podatke koje odlučite poslati na ovim forumima, a koji nisu BALLYA-kontrolisano.

BALLYA može vam ponuditi mogućnost dijeljenja ličnih podataka putem web stranice društvenih mreža (npr. Facebook, Twitter), koristeći integrirane alate takve web stranice (npr. dugme Facebook „Sviđa mi se“ ili dugme Twitter „Tweet“). Korištenje takvih integriranih alata omogućuje vam da podijelite lične podatke o sebi s drugim pojedincima ili javnošću, ovisno o postavkama koje ste postavili na takvoj stranici društvenih mreža. Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i upotrebe podataka u vezi s takvim društvenim mrežama ili integriranim alatima web stranice, posjetite politike privatnosti entiteta koji pružaju ove web stranice društvenih mreža. BALLYA nije odgovorna za lične podatke ili bilo koje druge podatke koje odlučite podijeliti putem bilo koje web stranice za društveno umrežavanje.

7. Sigurnost ličnih podataka
BALLYA ima fizičke, administrativne i tehničke mjere zaštite radi zaštite ličnih podataka. BALLYA će poduzeti razumne i odgovarajuće korake kako bi osigurala sigurnost vaših ličnih podataka u skladu s važećim propisima.

8. Čuvanje ličnih podataka
BALLYA će zadržati vaše lične podatke koliko je potrebno za ispunjenje svrha za koje su prikupljeni. Zadržat ćemo i koristiti vaše osobne podatke prema potrebi kako bismo bili u skladu s našim poslovnim zahtjevima, zakonskim obvezama, rješavali sporove, štitili svoju imovinu i provodili naše ugovore.

9. Cookies
Prilikom posjete BALLYA web stranici, naši poslužitelji mogu upitati vaše računalo da provjere postoje li kolačići koje je prethodno postavilo BALLYA. Kolačić je tekstualna datoteka koja se stvara kada vaš preglednik posjeti određenu web stranicu, kao što je BALLYA Nakon toga, svaki put kada posjetite BALLYA web stranicu, vaš preglednik preuzima i šalje ovu datoteku na BALLYA server web stranice. Kolačići poboljšavaju korisničko iskustvo web stranice:

Pomaganje BALLYA potvrditi vašu autentičnost kao korisnika kada se prijavite na zaštićeno područje web stranice;
Pohranjivanje informacija o aktivnostima korisnika vaše web stranice kako biste mogli jednostavno nastaviti tamo gdje ste stali BALLYA's stranice servera;
Pohranjivanje vaših korisničkih postavki, što vam omogućava da prilagodite način na koji se informacije prikazuju putem izgleda web stranica ili tema; i
Personalizacija načina na koji BALLYA odgovara vam putem marketinških komunikacija.
Kolačići BALLYA prikupljanje može uključivati ​​sljedeće informacije: jedinstveni identifikator, korisničke postavke i podatke o profilu koji se koriste za personalizaciju sadržaja koji se prikazuje pojedinačnim korisnicima. Bit ćete obaviješteni o našoj upotrebi kolačića kada posjetite BALLYA web stranica. Vaš je izbor da li dozvoljavate BALLYA za skladištenje takvih podataka na vašem računaru ili uređaju. Možda ćete moći postaviti svoj web preglednik da vas upozorava kada se koristi kolačić, a vaš preglednik može prihvatiti ili odbiti kolačić; osim toga, možete i potpuno onemogućiti funkciju kolačića u svom pregledniku. Međutim, onemogućavanje kolačića može vas spriječiti u korištenju nekih funkcija BALLYA web stranice. Detaljnije informacije o kolačićima i njihovom funkcioniranju možete pronaći na aboutcookies.org

Možemo prikupljati i dijeliti fizičku lokaciju vašeg uređaja uz vaš pristanak u svrhe u skladu s ovom Politikom privatnosti, kao što su pružanje personaliziranih proizvoda ili usluga zasnovanih na lokaciji. U nekim slučajevima može vam biti dopušteno dopustiti ili odbiti takvo korištenje lokacije vašeg uređaja, ali ako odlučite odbiti takvu upotrebu, možda vam nećemo moći pružiti primjenjive personalizirane proizvode ili usluge.

Neki web preglednici i uređaji dopuštaju vam emitiranje željenih postavki da vas ne "prate" na mreži. U ovom trenutku, BALLYA ne mijenja vaše iskustvo na temelju toga emitira li se takav signal.

10. Prekogranični prijenos ličnih podataka
As BALLYA je globalna organizacija, vaše lične podatke možemo prenijeti na a BALLYA podružnica ili povezano društvo, ili trećim stranama, kako je gore opisano, koje se nalaze u različitim zemljama širom svijeta. Korištenjem naših web stranica ili proizvoda ili davanjem bilo kakvih osobnih podataka, ako to dopušta važeći zakon, pristajete na prijenos, obradu i pohranu ili takve podatke izvan vaše zemlje prebivališta u kojima se standardi zaštite podataka mogu razlikovati.
BALLYA štiti i omogućuje globalni prijenos osobnih podataka na nekoliko načina:

Ako imate bilo kakvih pritužbi na našu usklađenost s ovom Politikom privatnosti, prvo nas kontaktirajte na dolje navedenu adresu u odjeljku pod nazivom „Podaci za kontakt“ ili putem e -pošte na adresu info@ballyabio.com. Istražit ćemo i pokušati riješiti žalbe i sporove u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem ličnih podataka u skladu s ovom Politikom privatnosti.

Ako imate neriješeno pitanje privatnosti ili upotrebe podataka koje nismo riješili na zadovoljavajući način, obratite se lokalnom nadzornom tijelu. Pod određenim uvjetima, detaljnije opisanim na web stranici Privacy Shield -a, možete se pozvati na obvezujuću arbitražu kada su iscrpljeni drugi postupci rješavanja sporova. Ako ste zaposlenik, bivši zaposlenik ili potencijalni zaposlenik, pogledajte odjeljak 10 za informacije o tome kome se obratiti ako imate neriješenih problema vezanih za privatnost ili upotrebu podataka.

11. Moguće informacije o zaposlenima i zaposlenima
Ako podnesete zahtjev za zapošljavanje ili ste trenutno zaposleni u BALLYA, BALLYA je ovlašten prikupljati podatke u bilo kojem obliku koji dobije putem vaše prijave za zapošljavanje ili produžetak zaposlenja BALLYAi vaše podnošenje dokumenata vezanih za zaposlenike, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične podatke koje podnosite u vezi sa vašim zaposlenjem ili namjeravanim zaposlenjem (zajedno „Podaci o zaposlenicima“). Primjeri informacija o zaposlenicima prikupljenih u vezi s vašim zapošljavanjem ili zahtjevom za zapošljavanje uključuju, ali nisu ograničeni na vaše ime, datum rođenja, ličnu kartu izdatu od strane države (pasoš, broj socijalnog osiguranja, broj vozačke dozvole), bankovne podatke, bračni status, informacije o beneficijama , naslov, istorijat zaposlenja, obrazovanje, kvalifikacije za posao i drugi relevantni lični podaci zaposlenih. Također prikupljamo neke od ovih podataka o vašim uzdržavanim osobama kada nam ih date kada se upišete na zdravstvene i druge beneficije ili date kontakt podatke. Podaci o zaposlenima ne uključuju informacije koje su dostupne široj javnosti i isključuju informacije općenito dostupne na posjetnici.

BALLYA prikupljat će, koristiti, pohranjivati ​​i zadržavati i osigurati vaše socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj u skladu s ovom Politikom privatnosti. BALLYA neće namjerno saopćiti niti na bilo koji način učiniti dostupnim vaše socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj široj javnosti. BALLYA neće ispisati vaše socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj na bilo kojoj kartici koja vam je potrebna za pristup uslugama kolega koje pruža BALLYA. BALLYA neće zahtijevati od vas da svoje socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj prenesete putem Interneta, osim ako je veza sigurna ili je socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj šifriran. BALLYA neće štampati vaše socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj na bilo kojem materijalu koji vam je poslan poštom, osim ako državni ili savezni zakon zahtijeva ili dozvoljava da se socijalno osiguranje ili drugi identifikacijski broj nalazi u dokumentu koji se šalje poštom.

U skladu sa važećim zakonom, BALLYA može koristiti informacije o zaposlenicima za ocjenjivanje prijava za zapošljavanje, upravljanje aspektima odnosa zaposlenika i poslodavca u vezi s radom (tj. obuku, plaće, beneficije, putovanja, nadoknadu troškova, ocjenjivanje rada, planiranje nasljedstva, sigurnost članova tima), istražiti i odgovoriti na sve zahtjeve vezane za vaše zaposlenje i u skladu su sa važećim zakonima i propisima. Vaše podatke o zaposlenicima nećemo koristiti u marketinške svrhe od nas ili bilo koje treće strane, osim ako izričito pristanete na takvu upotrebu.

BALLYA dijeli vaše podatke o zaposlenicima s trećim stranama koje nam pružaju vanjske poslove ljudskih resursa. Te treće strane moraju zaštititi vaše podatke o zaposlenicima. BALLYA može otkriti vaše podatke o zaposlenima ako to zahtijeva ili dozvoljava zakon (na primjer kada je to dio radnje vladine agencije ili sudski spor), vladini ili kvazi-vladini zahtjevi ili regulatorna organizacija, ili relevantnim trećim stranama, poput tehničara web lokacije, posrednici, revizori, advokati ili stručni savjetnici. U slučaju da BALLYA smatra da je potrebno ili tamo gdje to zahtijeva zakon otkrivanje podataka o zaposlenicima u određenim situacijama u kojima je zdravlje, sigurnost ili dobrobit člana tima u neposrednoj opasnosti, možemo podijeliti vaše podatke o zaposlenima s našim vanjskim odvjetnicima, službenicima za provođenje zakona ili drugima koji su legalni ovlašćen. As BALLYA nastavljamo razvijati svoje poslovanje, možemo kupovati ili prodavati imovinu. U malo vjerovatnom slučaju da BALLYA ili je u biti stečena sva naša imovina. Podaci o zaposlenima mogu biti jedno od prenesenih sredstava.

Podaci o zaposlenicima mogu se pohraniti u tiskanom ili elektroničkom obliku u vašoj podružnici ili u oblaku u Sjedinjenim Državama ili drugim zemljama u kojima BALLYA, njegove podružnice, agenti ili izvođači poslova posluju. Podaci o vašim zaposlenicima mogu se prenijeti u naše sisteme ljudskih resursa i koristiti za upravljanje vašim zapošljavanjem, mogu postati dio vašeg dosjea o osoblju i mogu se koristiti u druge svrhe vezane za posao. Vaši podaci o zaposlenicima čuvat će se onoliko koliko je zakonski potrebno.
Ako imate bilo kakvih pritužbi na našu usklađenost s ovom Politikom privatnosti, možete poslati e -poruku na info@ballyabio.com.

12. Opšta uredba EU o zaštiti podataka
The BALLYA Politika privatnosti odnosi se na našu predanost obradi ličnih podataka u skladu s Općom uredbom EU o zaštiti podataka 2016/679.

13. Ostale web stranice
Ova Pravila privatnosti ne primjenjuju se na web lokacije ili aplikacije koje nude druge kompanije ili pojedinci, uključujući proizvode i usluge trećih strana, koji se mogu prikazati kao sadržaj u pretraživanju na našoj web stranici. BALLYA potiče vas da prije prijenosa osobnih podataka pročitate politiku privatnosti bilo koje web stranice ili aplikacije trećih strana.

Promjene politike privatnosti
Iako će većina promjena vjerovatno biti manja, BALLYA može povremeno mijenjati svoje Politike privatnosti i BALLYA's isključivo diskreciono pravo. BALLYA potiče posjetitelje da često provjeravaju ovu stranicu radi bilo kakvih promjena u politici privatnosti. Ako imate račun na ballyabio.com, možda ćete primiti i upozorenje koje vas obavještava o ovim promjenama. Nastavak korištenja ove web stranice nakon bilo koje promjene ove Politike privatnosti predstavljat će vaše prihvaćanje takve promjene.

15. Ostali ugovorni odnosi
Ako stupite u poseban ugovorni odnos sa BALLYA koji zahtijevaju ili razmišljaju o prikupljanju, korištenju ili razmjeni informacija o vama na način koji se razlikuje od onog opisanog u ovoj politici privatnosti, primjenjivat će se odredbe tog ugovora.

16. Kontakt informacije
Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi s ovom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas BALLYA na info@ballyabio.com.
BALLYA, 5F, Bldg B, No. 241, ShangYe Road, Huadu, Guangzhou, Kina, 510800

If BALLYA treba, ili je potrebno, da vas kontaktiramo u vezi sa bilo kojim događajem koji uključuje informacije o vama, to možemo učiniti putem e -pošte, telefona ili pošte.
© autorska prava 2020 - BALLYA rezervirano.
kovertatelefonmap-marker LinkedIn facebook Pinterest youtube RSS cvrkut Instagram facebook-prazno rss-prazno linkedin-white Pinterest youtube cvrkut Instagram