Betalaktamski tetraciklin streptomicin test za jaja